به گزارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور، امید حاجتی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور از پرداخت ۱۸هزار و ۳۳۲میلیارد ریال به حوزه تولید و اشتغال موضوع بند الف تبصره ۱۴ به معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهر‌سازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نفت، دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، وزارت آموزش و پرورش و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد. وی با اعلام این خبر عنوان کرد: این مبالغ در اجرای ردیف (۲۸) جدول مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور به وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های صدرالاشاره پرداخت شد.

حاجتی با تشریح پرداخت‌ها از این ردیف به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور عنوان کرد: ۹۱۹ میلیارد ریال در اجرای ردیف (۲۸) جدول مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به این معاونت پرداخت شد و با احتساب واریزی قبل به مبلغ ۳هزار و چهارمیلیارد ریال، جمعا ۳هزار و ۹۳۳میلیارد ریال به‌صورت تملک دارایی‌ها به این معاونت تا به امروز پرداخت شده است.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها افزود: ۴هزار و ۸۹۳میلیارد ریال از این ردیف به وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شد که با احتساب رقم واریزی قبل به مبلغ ۱۶هزار و ۷۷میلیارد ریال جمعا بیست‌هزار و ۹۷۰هزار میلیارد ریال به این وزارتخانه از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت شده است. او همچنین به واریز ۴۲۸۰میلیارد ریال از ردیف تولید و اشتغال به وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: ۱۴هزار و ۷۰میلیارد ریال در مرحله اول به این وزارتخانه پرداخت شد و با احتساب این واریزی جمعا ۱۸هزار و ۳۵۰میلیارد ریال به این وزارتخانه برای تولید و اشتغال از محل تملک دارایی سرمایه‌ای بند الف تبصره ۱۸ در اجرای ردیف ۲۸ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور پرداخت شده است.

او ادامه داد: در اجرای همین ردیف از جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور ۴هزار و ۲۸۰میلیارد ریال به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شد که از ابتدای سال تاکنون ۱۸هزار و ۳۵۰میلیارد ریال از محل تملک دارایی سرمایه‌ای به این وزارتخانه پرداخت شده است.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور اضافه کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای این ردیف ۶۱۲ میلیارد ریال دریافت کرده است. مجموع واریزی‌های این وزارتخانه تا امروز ۲هزار و ۶۲۲میلیارد ریال در حوزه تولید و اشتغال و از محل تملک دارای سرمایه‌ای موضوع ردیف ۲۸ تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور بوده است. حاجتی افزود: وزارت نفت در اجرای این ردیف ۱۰ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال دریافت کرد که با احتساب واریزی قبل به مبلغ ۲هزار و ۵۸۴میلیارد ریال جمعا ۱۳هزار و ۱۰۷میلیارد ریال موضوع تولید و اشتغال ردیف ۲۸ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ دریافت کرده است. او افزود: دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای نیز در اجرای این ردیف با موضوع اشتغال و تولید (بند الف تبصره ۱۸) ۳۵۴هزار و ۶۶۷میلیارد ریال دریافت کرده است که با احتساب واریزی مرحله قبل، جمعا ۱۵۲۱میلیارد و ۳۳۴میلیون ریال تا به امروز به حساب این دانشگاه واریز شده است. حاجتی به تشریح پرداخت‌ها از این ردیف به سازمان فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و افزود: ۳۵۴هزار و ۶۶۷میلیارد ریال به حساب این سازمان در اجرای ردیف با موضوع اشتغال و تولید (بند الف تبصره ۱۸) واریز شده و با احتساب مبلغ واریزی قبل، جمعا ۱۵۲۱میلیارد و ۳۳۴میلیون ریال تا به امروز به حساب این سازمان از محل تملک دارای سرمایه‌ای پرداخت شده است.

او به پرداختی از این ردیف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی اشاره و عنوان کرد: ۳۵۴هزار و ۶۶۶میلیارد ریال به این وزارتخانه پرداخت شد تا با احتساب واریزی قبل جمعا مبلغ ۱۵۲۱میلیارد و ۳۳۳میلیون ریال به این وزارتخانه پرداخت شود. همچنین به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز ۹۱۹هزار میلیارد ریال پرداخت شد و با احتساب واریزی مرحله قبل به مبلغ ۳هزار و ۱۴میلیارد ریال جمعا ۳هزار و ۹۳۳میلیارد ریال از محل تملک دارایی سرمایه‌ای موضوع تولید اشتغال به این وزارتخانه پرداخت شد.

امید حاجتی خاطرنشان کرد: کلیه مبالغ واریزی در اجرای ردیف ۲۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با موضوع تولید و اشتغال به حساب این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها واریز شد تا جهشی در این حوزه شکل بگیرد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند