این استاندارد تلاش می‌کند ضمن تکمیل استانداردهای بین‌المللی موجود علی‌الخصوص اسناد منتشرشده توسطCPSS-IOSCO، مجموعه‌ای از اصول کلی برای زیرساخت‌های بازار مالی و مقررات‌گذاری و نظارت بر آنها را با در نظرگرفتن ویژگی‌های مربوط به امور مالی اسلامی ارائه دهد. در مجموع، اهداف کلیدی استاندارد مذکور به شرح زیر است:

-تدوین یک استاندارد جامع برای تنظیم و نظارت کارآ بر زیرساخت‌های بازار مالی اسلامی

-آشنایی مقامات نظارتی و مقرراتی با حداقل معیارهای بین‌المللی برای اطمینان از برقراری زیرساخت‌های ایمن، شفاف و مستحکم برای حفظ ثبات مالی و کارآیی عملیاتی در حوزه‌های مالی اسلامی

-ارزیابی کیفیت چارچوب نظارتی در حوزه زیرساخت‌های بازار مالی اسلامی و شناسایی زمینه‌های بهبود و انجام اصلاحات مورد نظر.

استاندارد مذکور می‌تواند به‌عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سیستم‌های نظارتی و مقرراتی و شناسایی اقدامات آتی برای دستیابی به سطح پایه مطلوب برای کشورهای عضو مورد استفاده قرار گیرد. هیات خدمات مالی اسلامی از دریافت نظرات مقامات نظارتی و مقرراتی، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی (IIFS)، دانشگاهیان و سایر افراد علاقه‌مندان به این حوزه استقبال می‌کند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند