این گزارش با همکاری مشترک هیات خدمات مالی اسلامی، بانک مرکزی عربستان سعودی (SAMA) و بانک اندونزی با تمرکز بر بررسی چگونگی پاسخگویی و نحوه رفتار بانک‌های اسلامی در اجرای ابزارها و اقدامات احتیاطی کلان منتشر شده است. لازم به یادآوری است که هر دو روش کمی و کیفی در بررسی‌های انجام‌شده در مقاله مذکور مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

به عبارتی در مقاله مزبور، با استفاده از روش کیفی، تجربیات کشورها در بهره‌گیری از ابزارها و اقدامات احتیاطی کلان با توجه به عوامل خاص هر کشور و شرایط استفاده از آنها توصیف شدهاست. همچنین در راستای تبیین بهتر موضوع و به نمایش گذاشتن زمینه‌های مربوط به اجرای چارچوب سیاست‌های احتیاطی کلان به مواردی در کشورهای عربستان سعودی و اندونزی اشاره شده است.

روش کمی مقاله یادشده نیز به این صورت است که به ترتیب از هر دو مدل ایستا و داده‌های تابلویی پویا و آزمون‌های استواری برای ارزیابی اثربخشی سیاست‌های احتیاطی کلان با توجه به رشد اعتبار خانوارها استفاده شده است. همچنین در تجزیه و تحلیل به‌کاررفته، از مجموعه‌ای از شاخص‌های احتیاطی کلان شامل یک شاخص کل و شاخص‌های زیرگروهی متشکل از ۱۷ ابزار احتیاطی کلان برای اندازه‌گیری وضعیت سیاست کلی احتیاطی کلان در ۱۰ کشور که بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف فعال هستند، بهره گرفته شدهاست. داده‌های مربوط به رشد اعتبار خانوارها نیز مستخرج از پایگاه داده هیات خدمات مالی اسلامی هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی به این نشانی مراجعه کنند. مقاله مزبور با کد wp – ۱۷ در وب‌سایت این هیات در دسترس عموم قرار دارد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند