- صدور کارت هدیه توسط هر موسسه اعتباری صرفا برای مشتری دارای حساب سپرده نزد آن موسسه اعتباری امکان‌پذیر است.

- صدور کارت هدیه در هر موسسه اعتباری به صورت غیرحضوری، صرفا از طریق ابزارهای پذیرش همان موسسه اعتباری مجاز است.

- حداقل مبلغ برای هر فقره کارت هدیه معادل یک میلیون ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰) است.

- حداکثر مبلغ هر فقره کارت هدیه از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) به‌ بیست میلیون ریال (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) افزایش یافته است.

- حداکثر مدت اعتبار کارت هدیه از یک سال به دو سال افزایش پیدا کرده است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند