2 copy

مرکز آمار ایران اقدام به انتشار گزارش اختصاصی فصلی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران با استفاده از اطلاعات آماری ثبتی در دستگاه‌های اجرایی و داده‌های حاصل از آمارگیری‌های میدانی مرکز آمار ایران کرده است.

برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مبتنی بر آمارهای صحیح، دقیق و بهنگام یکی از رموز توسعه و پیشرفت کشورها به‌شمار می‌رود و جمع‌آوری، رصد و انتشار شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت می‌تواند به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در جهت برنامه‌ریزی هدفمند و دقیق کمک کند. مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی انتشار آمارهای کشور، با توجه به خلأ موجود در زمینه آمارهای اجتماعی و فرهنگی کشور، با هدف رصد وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور از فصل بهار سال 1399 اقدام به تهیه و انتشار نشریه «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران» کرده  است.

   آمارهای جمعیتی چه می‌گویند؟

براساس نتایج این نشریه در پاییز ١٣٩٩، تعداد ٢٧٦٥٢٨ ولادت‌‌ به ثبت رسیده است که در مقایسه با فصل قبل از آن (تابستان ١٣٩٩) ٢٣٥٣١ مورد و فصل مشابه سال قبل (پاییز ١٣٩٨) ٢٢٢٦٥ مورد کاهش یافته ‌است. در پاییز ١٣٩٩ تعداد رویداد ازدواج و طلاق به‌ ترتیب برابر ١٣٠٣٠٥ و ٤٧٢٧٣ ثبت شده‌است و نسبت به فصل مشابه سال قبل به‌ ترتیب 7/ 12 و 2/ 2 درصد افزایش یافته است. تعداد مرگ‌و‌میر‌های غیر‌طبیعی ٩٣٧١ مورد بوده‌است که در صدر آن حوادث رانندگی و ترافیکی با ٣٨٨٢ مورد قرار دارد. مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی نسبت به فصل قبل از آن ٥٢٥ مورد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٦٤ مورد کاهش داشته‌است. جمعیت فعال به لحاظ اقتصادی کشور ٢٥٨٤٩ هزار نفر برآورد شده ‌است که نسبت به فصل قبل از آن ١٧٠ هزار نفر و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ١٤٩٠ هزار نفر کاهش داشته است؛ بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز ١٣٩٩، 4/ 41 درصد است که نسبت به فصل قبل از آن 4/ 0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 9/ 2 درصد کاهش یافته ‌است. حسب نتایج، نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیشتر در پاییز ١٣٩٩ برابر 4/ 9 درصد بوده است که نسبت به فصل قبل 1/ 0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل، 2/ 1درصد کاهش داشته‌ است. همچنین، نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی در پاییز ١٣٩٩، 3/ 14 بوده است.

   کاهش گردشگران خروجی از کشور در پاییز 99 نسبت به 98

براساس محتوای این نشریه در پاییز ١٣٩٩ گردشگران ورودی به کشور از راه زمینی، هوایی و دریایی به‌ترتیب برابر ١٦٠٧٦٣، ٤٢٩١٦ و ٢٨٣١ نفر بوده‌اند که در مقایسه با فصل قبل از آن به‌ ترتیب ٢٤٢٩٣ و ٢٠٩٤٤ افزایش و ١١٨٦ کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل به‌ ترتیب ١٨٧٦٤٦٠، ٢٩٣٤٨٨ و ٣٠٥١ نفر کاهش یافته است. همچنین در این فصل تعداد گردشگران خروجی از کشور از راه زمینی، هوایی و دریایی به‌ترتیب برابر ١٦١٥٤٥، ١٧٠٢٧٤ و ٣٢٠١٠ نفر بوده‌اند که نسبت به فصل قبل از آن به‌ ترتیب 5/ 29، 37 و 2/ 0درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل به‌ ترتیب ٣٣٦٥٦٩٧، ٧٠٧٥٤٣ و ١١٩٤٩ نفر کاهش داشته است. از کل خانوارهای ایرانی به سفر رفته در سال 1398، 4/ 72 درصد دارای وسیله نقلیه شخصی بوده‌اند. همچنین، از خانوارهایی که سفر نرفته‌اند، 9/ 53 درصد وسیله نقلیه شخصی داشته‌اند. تعداد اماکن اقامتی کشور در دوره زمانی 1395 تا 1398 از 3307 اقامتگاه به 12354 اقامتگاه رسیده‌است. تعداد گردشگران ورودی به کشور طی سال‌های 1395 تا 1398 از کشورهای افغانستان، ترکیه، آذربایجان، عراق و ارمنستان بیشتر بوده‌ است. در پاییز 1399 این گردشگران ورودی به ترتیب از کشورهای افغانستان 120725 نفر، ترکیه 27151 نفر، عراق 16647، روسیه 8227 و جمهوری آذربایجان 7953 نفر بوده ‌است. در پاییز ١٣٩٩ میزان برنامه‌های تلویزیونی تولید و پخش شده به تفکیک محورهای اصلی ١٥٨٦٠ ساعت بوده است که از این میزان برنامه تلویزیونی تولید و پخش شده، سیاست‌های رشد جمعیت جوان پویا و بالنده ٣ درصد، ازدواج ٥درصد، آسیب‌های اجتماعی شامل طلاق، مواد مخدر، مشروبات و مفاسد به ترتیب ٤، ٤، یک و ٩ درصد، خانواده و زنان ٥٠ درصد و فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی ٢٤ درصد بوده است. براساس این گزارش تعداد کتاب‌های منتشر شده از 88619 عنوان کتاب در سال 1395 به 105486 مورد و تعداد عناوین رسانه‌های چاپی از 6049 عنوان به 8036 عنوان در سال 1398 رسیده ‌است.

   وضعیت پوشش‌های حمایتی در پاییز 99

براساس نتایج این نشریه، نسبت پشتیبانی(پوشش حمایتی) بیمه تامین اجتماعی برابر 5/ 4 بوده است که نسبت به فصل قبل از آن بدون تغییر و نسبت به فصل مشابه سال قبل 2/ 0 واحد کاهش داشته‌ است. همچنین در پاییز ١٣٩٩، تعداد بیمه‌شدگان اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی به ترتیب ١٤٥٨٣٤٩٦ و ٢٢٧٤٨٦٢٨ نفر بوده است که از این تعداد، بیمه‌شدگان اصلی و تبعی بیمه بیکاری به ترتیب ٢٠٢٥١٤ و ٣١٧٣٩٢ نفر بوده ‌است که نسبت به فصل قبل ٣١٠١٠٢ و ١٧٠٢٥٧ نفر افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٤٧٥٣٠ و ٥٥٧٧٣ نفر کاهش داشته است. در پاییز 1399 تعداد کل مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری 1496347 نفر بوده است که از این تعداد 1010541 نفر مرد و 485506 نفر زن بوده‌اند. در فصل مذکور تعداد بازنشستگان کشوری 1217003 نفر و تعداد از‌کار‌افتادگان 13408 نفر بوده است که نسبت به فصل 1398 تعداد 18585 نفر بازنشسته و 153نفر از‌کار‌افتاده افزایش داشته ‌است.  طی سال‌های 1395 تا 1398 تعداد افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از 1317731 نفر به 1710475 نفر افزایش داشته است. در این بین تعداد معلولیت بینایی از 140208 نفر به 198755 نفر و معلولیت روانی از 103608 نفر به 1421796 نفر رسیده ‌است.  براساس این گزارش طی سال‌های 1395 تا 1398، تعداد خانوارهای مددجوی دریافت‌کننده کمک هزینه مستمر از سازمان بهزیستی کشور از 502846 مورد به 1305568 مورد افزایش یافته ‌است. همچنین سالمندان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از 608650 نفر به 788887 نفر افزایش داشته ‌است.  تعداد فرزندان تحت مراقبت سازمان بهزیستی کشور از 25347 نفر در سال 1395 به 25538 نفر در سال 1398 رسیده ‌است.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند