Untitled-1 copy

این موارد شامل: «تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی شرکت‌کننده در حراج»، «ارزش سفارش‌های ارسال شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی از طریق سامانه بازار بین بانکی»، «ارزش سفارش‌های پذیرفته‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «ارزش اوراق فروش‌رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه.»  به گزارش بانک مرکزی نهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در تاریخ بیست‌و‌نهم تیرماه انجام خواهد شد که در آن نوع اوراق عرضه شده مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سوخت 6ماهه انجام خواهد شد.  بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی می‌توانند از طریق سامانه بازار بین‌بانکی ارسال سفارش انجام دهند. همچنین براساس این گزارش ارسال سفارش شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ایران از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام‌پذیر است. لازم به تاکید است مهلت ارسال سفارش‌ها تا ساعت 12 روز یکشنبه 27تیرماه سال‌جاری خواهد بود. تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به‌طور جداگانه ارسال کنند. حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور 500 هزار ورقه است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادهای دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارش‌های دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود. بانک مرکزی براساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌ زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند