او هدف اصلی تدوین این سند را کاهش آسیب‌های ناشی از روندهای محیطی و داخلی و تسهیل دستیابی به راهبردهای مناسب در حوزه ماموریت‌های اصلی این وزارتخانه عنوان کرد. دبیر اندیشکده آینده‌نگاری‌ ادامه داد: بر این اساس، ماموریت تهیه و تدوین سند آینده‌نگاری حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی به معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی محول شد و در روزهای باقی‌مانده از دولت مهم‌ترین ماموریت این معاونت تهیه همین سند خواهد بود. به گفته وی از همان ابتدای تشکیل اندیشکده آینده‌نگاری چهار کمیته تخصصی رفاه‌اجتماعی و سیاست‌های حمایتی، سیاست‌گذاری اشتغال و بازار کار، روندهای نوآوری و فناوری و سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی صندوق‌ها تشکیل شد. میرزایی افزود: خوشبختانه طی یک‌سال اخیر بسیاری از سازمان‌های وابسته از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، روندها و آینده‌نگری برای حوزه‌های مرتبط را ترسیم کرده و حتی سندهایی را به تصویب رسانده‌اند. معاون امور اقتصادی، توجه به آینده را امری اجتناب‌ناپذیر خواند و تصریح کرد: روندهای پرشتاب در محیط پیرامونی و ویژگی‌های سازمانی و سیستمی مرتبط با ماموریت‌های وزارتخانه اعم از روندهای جمعیتی، اقتصادی و فناورانه دلیل اهمیت این موضوع را به‌خوبی روشن می‌سازد. او افزود: از سوی دیگر طی سال‌های اخیر، تجارب و انباشت سرمایه انسانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل‌ گرفته که در سیاست‌گذاری‌های رفاه اجتماعی، توسعه اشتغال و کارآفرینی و مدیریت ذخایر و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی موثر است و بهره‌گیری مطلوب از آن به یک آینده‌نگری عمیق نیاز دارد. میرزایی با اشاره به جلوگیری از غفلت و پیشگیری از آسیب‌هایی که در روندهای محیطی وجود دارد، اظهار کرد: پرداختن به آینده، پایش و رصد روندهایی که در محیط بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی رخ می‌دهد، اجتناب‌ناپذیر است. پدیده‌ها و موضوعات نوپدید‌ می‌تواند به مثابه یک چالش ظهور کند که سرنوشت آن به نحوه برخورد ما بستگی دارد تا به یک فرصت یا تهدید تبدیل شود. معاون امور اقتصادی وزارت تعاون تاکید کرد: عدم رویارویی فعال با این روندها طبعا آنها را به یک تهدید و آسیب بزرگ تبدیل می‌کند، اما برخورد فعال و البته پیش‌نگرانه با این پدیده‌ها باعث ایجاد فرصت‌های جدید می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند