روزبه کردونی با اشاره به اینکه در این گزارش وضعیت فقر در کشور طی سال‌های متوالی با روش محاسبه واحد انجام شده است، ابعاد گوناگون فقر (شدید، درآمدی و چند بعدی) مطالعه شده گفت: این گزارش تاکنون در مراکز مهم تصمیم‌گیر کشور و همچنین در محضر استادان و صاحب‌نظران این حوزه ارائه شده است و اطمینان داریم انتشار آن می‌تواند هم کمک شایانی به تدوین بسته‌های سیاستی هدفمند و منطبق با نیاز گروه‌های آسیب‌پذیر داشته باشد، هم در نحوه تخصیص منابع و اعتبار استانی اثرگذار باشد و زمینه رصد و ارزیابی مستمر سیاست‌های فقرزدایی را فراهم کند.

کردونی در ادامه اظهار کرد: نتایج این مطالعه مهم این امکان را فراهم می‌کند که دقیق و مستند بر شاهد وضعیت فقر در برهه زمانی مختلف بررسی شود. وی افزود: برای نمونه این مطالعه نشان می‌دهد در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده بود اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافت.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند