استفاده از ظرفیت خط لوله گوره - جاسک برای تامین خوراک پالایشگاه‌ها

به گزارش «شانا»، ارسلان رحیمی درباره وضع خط لوله انتقال نفت‌خام از گوره - جاسک گفت: طراحی اولیه خط لوله گوره - جاسک برای انتقال نفت‌خام بود، اما ظرفیت این خط لوله می‌تواند برای تامین خوراک پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌هایی که قرار است در منطقه جاسک احداث شود، مورد‌استفاده قرار گیرد. وی افزود: در حال گرفتن یک انشعاب از آن به سمت پالایشگاه بندرعباس و پالایشگاه شهیدسلیمانی هستیم. مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تاکید کرد: برنامه‌‌‌‌‌ریزی نشان می‌دهد خط لوله انشعابی از خط لوله گوره - جاسک ظرف یک سال‌آینده تکمیل و بهره‌‌‌‌‌برداری خواهد شد تا خوراک پالایشگاه بندرعباس را تامین کند. رحیمی تصریح کرد: عملیات اجرایی این خط آغاز شده‌است و امیدواریم تا پایان سال‌آینده به بهره‌‌‌‌‌برداری برسد و در سال‌۱۴۰۳ عملیات انتقال خوراک نفت‌‌‌‌‌خام پالایشگاه بندرعباس از این خط را آغاز کنیم. طرح ملی و راهبردی انتقال نفت‌خام گوره به جاسک با حمایت دولت و راهبری شرکت ملی نفت ایران و با هدف ایجاد ظرفیت انتقال یک‌میلیون بشکه نفت‌خام در روز، ذخیره‌سازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات نفت‌خام، تمرکززدایی از پایانه‌‌‌‌‌های صادراتی و متنوع‌‌‌‌‌سازی آن و توسعه‌پایدار و اشتغال‌زایی در سواحل مکران در ایستگاه پایانی قرارگرفته‌است.