افزایش سرمایه‌گذاری در نفت نروژ

داده‌‌‌‌‌های اداره ملی آمار نروژ نشان می‌دهد بزرگ‌ترین بخش تجاری کشور اکنون انتظار دارد ۲۱۳‌میلیارد کرون نروژ (۰۳/ ۲۰‌میلیارد دلار) در سال‌۲۰۲۳ سرمایه‌گذاری کند که در مقایسه با برآورد ۸/ ۱۹۷‌میلیارد کرونی که ماه مه انجام‌شده بود، بیشتر است. شرکت‌های نفت و گاز نروژ اکنون درنظر دارند در سال‌۲۰۲۴ میلادی ۲۰۷‌میلیارد کرون سرمایه‌گذاری کنند، درحالی‌که برآورد پیشین ۹/ ۱۸۱‌میلیارد کرون بود. اداره ملی آمار نروژ اعلام کرد: تعدیل‌‌‌‌‌های افزایشی برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بیشتر ناشی از برآوردهای بالاتر در زمینه‌‌‌‌‌های دسته‌بندی توسعه میدان‌‌‌‌‌های نفت و گاز است. براساس آمار این اداره، پایین‌آمدن ارزش کرون نروژ در‌برابر دلار آمریکا و یورو، رشد بالای قیمت‌ها را تقویت کرده است.