پیشنهاد تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها رد شد

به گزارش «شانا»، علی بهادری‌‌‌‌‌‌‌جهرمی در حاشیه نشست هیات‌دولت درباره بررسی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اظهار کرد: این نرخ طبق بودجه‌۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص‌شده بود و براساس قانون هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌‌‌ها، نرخ منابع انرژی و مصارف آن مشخص است. وی با یادآوری اینکه مجلس هر‌ساله منابع و مصارفی را برای این بخش پیش‌بینی می‌کند، افزود: مجلس پارسال درباره افزایش‌نیافتن قیمت گاز از دولت مطالبه داشت و امسال در بودجه‌۱۴۰۲ پیش‌بینی تحقق درآمد کرده بود و دولت باید به سمت تحقق آن پیش برود. سخنگوی دولت با بیان اینکه این منابع برای یارانه‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده می‌شود تصریح کرد: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در این‌باره پیش‌بینی‌شده بود و دیدگاه‌های دستگاه‌های مربوطه دریافت و آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ای تصویب شد و دولت قصد تغییر در آن را ندارد. بهادری‌‌‌‌‌‌‌جهرمی اظهار کرد: وزارت اقتصاد برای برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده بود برای آینده قیمت خوراک پتروشیمی‌ها براساس یک فرمول محاسبه شود که این پیشنهاد مورد موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفت و از دستور کار خارج شد.