حفر و تکمیل ۹ حلقه چاه نفت در مناطق نفت‌خیز جنوب‌غرب کشور

وی با بیان اینکه همچنین در این مدت متراژ حفاری چاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به رقم هشت‌هزار و ۱۶۴‌متر رسید، ‌افزود: در زمان حاضر ۱۸ دکل ناوگان حفاری شرکت در حال جابه‌جایی در مناطق عملیاتی است. معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد: با هدف نگهداشت و افزایش تولید نفت و گاز در چارچوب برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، اجرای طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، بازسازی و نوسازی دستگاه‌ها و تجهیزات حفاری با حداکثر ظرفیت‌های سازمان در دستور کار امسال این شرکت قرار دارد. بر اساس این گزارش، از مجموع چاه‌های حفرشده در پارسال، ۱۵‌حلقه توسعه‌ای توصیفی، پنج حلقه اکتشافی و ۷۹‌حلقه تعمیری تکمیلی بوده‌است. متراژ حفاری چاه‌های نفت و گاز سال‌گذشته این شرکت بیش از ۶۷‌هزار متر بوده‌است.