وی رمز موفقیت و تاثیرگذاری اوپک در بازارهای جهانی نفت را توافق و همدلی اعضای آن دانست و گفت: متاسفانه تحریم‌ها در سال‌های اخیر باعث‌شده نقش ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان و تولیدکنندگان نفت در بازارهای جهانی کاهش یابد و در این مدت کشورهای داخل و خارج از اوپک در حد توان خود سهم صادرات نفت ایران را تصاحب کردند.

مدیرکل پیشین امور اوپک وزارت نفت با تاکید بر اینکه مهم‌ترین هدف ایران در شرایط کنونی باید رسیدن به نقش تاریخی خود در اوپک با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز باشد، اظهار کرد: سطح کنونی صادرات نفت ایران به هیچ‌عنوان نمی‌تواند انتظارها و نیازهای اقتصادی کشور را برآورده کند.

یارجانی به نقش کلیدی چین در توافق ایران و عربستان اشاره و اظهار کرد: خوبی این توافق آن است که چین به‌عنوان یکی از کشورهای تراز اول در اقتصاد و فناوری، واسطه دو کشور است. تضمین پایداری تامین انرژی از اهداف اصلی این کشور برای واسطه‌‌‌‌‌‌‌گری میان ایران و عربستان است، از این‌رو همکاری نزدیک با دو کشور دارنده منابع نفتی برای چین منافع بی‌‌‌‌‌‌‌شمار اقتصادی خواهد داشت.

وی اظهار کرد: فرصت‌ها همانند ابرهای بهاری می‌آیند و می‌روند. ایران و عربستان باید از فرصت به‌‌‌‌‌‌‌وجودآمده برای توسعه روابط خود به‌‌‌‌‌‌‌ویژه در بخش نفت و گاز استفاده کنند. عربستان در جهان عرب نقش پررنگی دارد، از این‌رو امیدوارم توافق با این کشور مقدمه‌‌‌‌‌‌‌ای برای توافق و همکاری بیشتر با دیگر کشورهای عرب همسایه باشد.

مدیرکل پیشین امور اوپک وزارت نفت گفت: طی هفت سال‌اخیر رابطه ایران و عربستان به‌‌‌‌‌‌‌شدت کاهش یافت و پیچیده شد.خیلی از کشورها توانستند از این شرایط به نفع خودشان استفاده کنند و شاید در درجه اول آمریکا بهترین استفاده را برده که توانسته ‌‌‌‌‌‌‌است ‌میلیاردها دلار اسلحه به عربستان بفروشد.