رایورز: شکی نیست شرکت‌های تولیدکننده محصولات موبایلی بیشترین تاثیر را در بازار جهانی فناوری برجا می‏گذارند و سازمان‏ها را هم به خود وابسته کرده‏اند.نتایج حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد ۲۵ سازمان‏ ارائه‏دهنده خدمات موبایلی بر استفاده از اپلیکیشن‏ها تاکید دارند.

در این بررسی مشخص شد ۱۱ درصد سازمان‏های ارائه‌دهنده خدمات IT و مشاوره‏ای، ۱۱ درصد سازمان‏های ارائه‌دهنده خدمات عمومی، ۴/ ۸ درصد مراکز مالی، ۴/ ۷ درصد مراکز بهداشتی-درمانی و ۳/ ۶ درصد مراکز ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی و ارتباطی بر استفاده از اپلیکیشن‏های موبایلی در جریان فعالیت‏های سازمانی خود تاکید دارند. اپلیکیشن‏های موبایلی در بخش‏های مختلف سازمان‏ها محبوبیت‏های متفاوت دارند. به‌عنوان مثال ۷/ ۱۷ درصد مراکز بازاریابی، ۳/ ۱۵ درصد خدمات بهینه، ۱۴ درصد منابع انسانی، ۸/ ۱۱ درصد مراکز بهره‏وری و ۵/ ۱۱ درصد مراکز IT در سازمان‏ها به صورت ویژه از اپلیکیشن‏های موبایلی استفاده می‏کنند. سازمان‏ها همچنین به صورت تخصصی از این ابزارها بهره می‏برند و بر این باورند که اپلیکیشن‏های کوچک و سبک می‏تواند به راحتی نیازهای داخلی آنها را برطرف کند.بررسی‏ها نشان داد سازمان‏های بزرگ به‌طور میانگین ۳۵ اپلیکیشن تخصصی را برای خود در اختیار گرفته‏اند و این در حالی است که سازمان‏های کوچک به‌طور میانگین ۱۳ ابزار کاربردی را استفاده می‏کنند.