همکاران سیستم: نتایج حاصل از مطالعه جدیدی که نتایج آن توسط مرکز CompTIA منتشر شده است نشان داد با دیجیتالی‌‌تر شدن سازمان‌ها، احساس مسوولیت کارشناسان فناوری اطلاعات در کسب و کارهای مختلف چالشی‌تر و پیچیده‌تر شده است.

به گزارش وب‌سایت ITP، این گزارش با عنوان «ایجاد سازمان‌های دیجیتالی» منتشر شد و مرکز CompTIA توضیح داد گروه‌های داخلی IT در سازمان‌ها بر این باورند که ساخت و پشتیبانی از سیستم‌های سازمانی از جمله حافظه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های موبایلی و امنیت ابزارهای کاربردی بیش از گذشته پیچیده شده است.

این مطالعه مبتنی بر یک نظرسنجی آنلاین بین ۶۵۰ کارشناس حوزه فناوری و کسب‌وکار در کشور آمریکا انجام شد.

بر اساس این بررسی مشخص شد پیچیدگی‌های سازمانی زمانی نمایان می‌شود که کارمندان با شکاف بزرگ میان مهارت‌های مربوط به کارشناسان حوزه IT مواجه می‌شوند. مطالعه‌ای که CompTIA پیش‌تر انجام داده بود نشان داد ۸۴ درصد صاحبان کسب‌وکار در خاورمیانه به نوعی با شکاف میان مهارت‌های IT مواجه شده‌اند. همچنین ۷۵ درصد صاحبان کسب‌وکار در خاورمیانه اعلام کردند در مورد استخدام تعداد کاری نیروهای IT با مهارت‌های کافی نگرانی دارند.

عواقب اصلی مربوط به کشف میان مهارت‌های IT در سازمان‌ها شامل موارد زیر می‌شود: پایین آمدن کارآیی کارمندان، تهدیدهای امنیتی و مقاومت در مقابل بدافزارها و عملیات‌های هکری و خدمات ضعیف مشتری.

در حالی که انواع مختلف فناوری‌های جدید برای سازمان‌ها ارائه می‌شود، سیستم‌های پردازش ابری و فناوری‌های موبایلی بیشترین کاربرد را دارند و متخصصان IT را ترغیب می‌کنند تا نقش خود را ارزیابی مجدد کنند و مسوولیت‌های خود را از نو اولویت‌بندی کنند.