خبرگزاری مهر- با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت مخابرات استان تهران و سازمان ثبت احوال کشور، استعلام الکترونیکی سوابق شناسنامه‌ای آنلاین شد.
با امکان بهره‌برداری از این سامانه، امکان استعلام اطلاعات سجلی، مشخصات کامل فرد مراجعه کننده از قبیل آدرس فعلی و سابق و تمامی مشخصات مورد نیاز وی در دسترس شرکت مخابرات تهران قرار گرفته که علاوه‌بر کوتاه شدن زمان بررسی مشخصات اشخاص، دقت و سرعت برای انجام و ارائه خدمات مهیا می‌شود.همچنین با بهره‌گیری از این سامانه، امکان هرگونه شناسایی افراد مراجعه کننده و متقاضی دریافت خدمات، بدون دریافت کپی مدارک شناسایی برای مخابرات میسر می‌شود.