معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از عدم رعایت قانون ارائه اینترنت پرسرعت و ارائه سنجش سرعت از سوی کاربران در برخی از شرکت‌های مخابراتی استان‌ها خبرداد. حسن رضوانی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به قانون ساماندهی فعالیت شرکت‌های PAP (شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت) گفت: طبق مصوبه ۱۵۲ کمیسیون ساماندهی تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی کلیه فعالیت‌های شرکت‌های PAP و اینترنتی با نظارت رگولاتوری انجام خواهد گرفت ضمن اینکه طبق این مصوبه نرخ‌های اینترنت به صورت حجمی محاسبه خواهد شد. وی افزود: در اجرای این مصوبه تمام شرکت‌های خصوصی PAP شرکت کرده و این مصوبه را اجرا کردند، ولی مخابرات برخی استان‌ها و همچنین تهران متاسفانه این مصوبه را اجرا نکردند. معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در مخابرات برخی از استان‌ها علاوه بر رعایت نکردن نرخ‌های اینترنت به صورت حجمی امکان سنجش سرعت حجمی نیز از سوی کاربران وجود ندارد. وی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت‌های مخابرات استان‌ها و تهران ضمن تعیین زمان برای رعایت مصوبه ۱۵۲ رگولاتوری، فرصتی دادیم تا امکان سنجش سرعت حجمی را بر روی اینترنت عرضه کنند.