از این پس، اصطلاح جامعه مجازی را باید کنار گذاشت و به جای آن از اصطلاحات دیگری همچون جامعه شبکه‌ای، جامعه اطلاعات، دنیاهای الکترونیکی، جهان‌های کوچک و شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد. عباس پورخصالیان، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، در گفت‌وگو با سیتنا، اصطلاح مجازی را به معنی «وجود خارجی نداشتن اما قابل درک و تصور بودن» دانست و اظهار داشت: به دلیل آنکه این اصطلاح در ادبیات فارسی در مقابل حقیقت و به معنای غیر حقیقی بودن است و به دلیل حقیقت داشتن جامعه شبکه‌ای، نام بردن از آن به عنوان مجازی درست نیست.

پورخصالیان، خاطرنشان کرد: جایگزینی اصطلاح «جهان‌های کوچک» به جای «جامعه مجازی» به دلیل تشکیل جوامع شبکه‌ای و تبادل اطلاعات در محیط‌های اینترنتی صورت می‌گیرد.

وی، اضافه کرد: اکنون اصطلاح شبکه‌های اجتماعی، وارد مبحث جدیدی در ریاضیات شده و در رابطه با آن، از توابعی موسوم به «قانون توان» برای بیان قانونمندی‌های این جوامع استفاده می‌شود.