رییس کانون سراسری انجمن‌‏های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور، گفت: ثبت‌نام سیم کارت‌‏های اپراتور اول تلفن‌همراه در بخش اعتباری و دائمی که از مدت‌‏ها پیش به صورت اینترنتی از طریق سایت ارتباطات سیار و نیز در دفاتر بخش خصوصی و واحدهای پست انجام می‌‏پذیرفت، از این پس به شکل سازمان یافته از طریق دفاتر خدمات ارتباطی پیشخوان دولت از تاریخ 23/4/86 بدون واسطه پست انجام می‌‏پذیرد.

عبدالمجید امین در این‌باره می گوید: متقاضیان می‌‏توانند با مراجعه به این دفاتر در کل کشور نسبت به ثبت‌نام و دریافت سیم‌کارت اعتباری و دائمی اپراتور اول در زمانی کوتاه اقدامات لازم را به عمل آورند.