برخی از مدیران یک شرکت فعال در امور مخابراتی که با تبانی با ۲ شرکت دیگر به صورت غیرقانونی برنده مناقصه ساخت ۱۶‌هزار پورت مخابراتی شده بودند، توسط قوه قضاییه بازداشت شدند. به گزارش «فارس»، بر اساس توافقات غیرقانونی صورت گرفته مقرر شده بود تا هر کدام از شرکت‌هایی که برنده مناقصه ساخت ۱۶هزار پورت‌های مخابراتی شوند به شرکت مادر مبلغ ۵/۲میلیون دلار به عنوان رشوه پرداخت کنند که با پیگیری‌های ضابطان خاص قوه قضاییه موضوع کشف و پرونده قضایی در این‌باره تشکیل شده و تمامی مدیران این شرکت‌ها بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش با اعتراض متهمان به قرار بازداشت موقت دادسرا پرونده برای بررسی به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران ارسال شد و قاضی حسینیان پس از بررسی پرونده تمامی قرارهای بازداشت موقت این متهمان را تایید کرد و پرونده برای رسیدگی در اختیار ضابطان خاص قرار گرفت.