قیمت‌های درج شده براساس تومان بوده و دقت اسکن هم براساس dpi است.