خرید ۴۰ مرکز تلفن‌همراه اضطراری از ITMC

تمام شرکت‌های IT که فناوری اطلاعات را هدف می‌دانند از بین می‌روند!

طرح تکفا دو تا پایان سال ۸۶ عملیاتی می‌شود

Citna.ir