بازار دیجیتال- مدیرکل امور اجرای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، از طراحی و ایجاد «سامانه اطلاعاتی جامع IT کشور» خبر داد. به گزارش دبیرخانه شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور علی اصغر انصاری، مدیرکل دفتر امور اجرایی درباره ضرورت تدوین بانک اطلاعاتی مذکور اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به فقدان وجود یک سامانه اطلاعاتی منسجم، برخی از طرح‌های IT به طور موازی در دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود. از سوی دیگر علاوه بر وجود طرح‌های نیمه کاره در حوزه IT، طرح‌هایی نیز وجود دارند که با انجام بازنگری‌های کلی قابل استفاده هستند.

وی ادامه داد: بنابراین تدوین بانک اطلاعاتی جامع IT کشور در سطح کلان می‌تواند از انجام پروژه‌های موازی جلوگیری کرده و در عین حال باعث تسریع توسعه IT در کشور شود.

مدیرکل دفتر امور اجرایی، ضمن بیان این مطلب در زمینه هدف اجرای این طرح گفت: با تدوین سامانه مذکور، استفاده از نتایج پروژه‌هایی که در گذشته به انجام رسیده است نیز میسر می‌شود و با توجه به محدودیت بودجه در حوزه فناوری اطلاعات باعث جلوگیری از اتلاف هزینه خواهد شد. از سوی دیگر تدوین این سامانه با صرفه‌جویی در زمان، موجب دستیابی به مدیریت کارآمد طرح‌های IT کشور با استفاده از اعتبارات محدود است.