مسوول کمیسیون خدمات پشتیبانی نظام صنفی رایانه‌ای اصفهان گفت: تعرفه‌های تصویب شده شامل نرخ خدمات تعمیرات و سرویس تجهیزات کامپیوتری جهت شرکت‌های رایانه‌ای، نرخ خدمات نصب، نرخ خدمات نرم‌افزاری در رابطه با سخت‌افزار، تعرفه‌های نرم‌افزار و تعرفه‌های شبکه است. «سعادت‌پاشا» با اشاره به اینکه تعرفه‌های خدمات پشتیبانی در سال ۸۵ در اصفهان تعیین نشده بود، گفت: تعرفه‌های سال ۸۶ در مقایسه با سال ۸۴ تغییرات زیادی داشته که در نتیجه آنالیز حقوق و دستمزد، ارتقای فناوری و بازنگری مجدد قیمت‌ها بوده است. پاشا با تاکید بر اینکه تاکنون چنین اقدام منسجمی در حوزه ICT کشور صورت نگرفته است، اظهار داشت: برخی از تعرفه‌ها در مقایسه با دو سال گذشته افزایش و برخی نیز کاهش داشته است.

پاشا ادامه داد: همچنین قیمت تمام شده هر ساعت کار برای یک نفر در سال ۸۶، ۱۹هزار و ۲۷۰ریال تعیین شده در حالی که این نرخ در سال ۸۵، ۱۶هزار و در سال ۸۴، ۱۲هزار ریال بوده است.