هاردهای WESTERN DIGITAL و MAXTOR دارای گارانتی سازگار ارقام و هارد‌های SAMSUNG دارای گارانتی سام سرویس است. قیمت‌ها بر اساس تومان درج شده است.