چاپگرهای EPSON گارانتی مادیران، چاپگرهای SAMSUNG گارانتی سام سرویس و چاپگرهای HP گارانتی کامپیوتر ریز هستند. قیمت‌های درج شده براساس تومان است. (B=BLACK-C=COLOR)