روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار با ارسال نمابری در پاسخ به مطلبی با عنوان «مدیرعامل‌های ما و مدیرعامل‌های آنها» که در روز سه‌شنبه مورخ ۶/۵/۸۸ در صفحه ۲۵ روزنامه منتشر شده، آورده است: مسابقه ۳۰ سیب سبز تاثیر مثبتی در پرداخت‌های غیرحضوری مشترکان همراه اول در چند دوره متوالی داشته است و باعث کاهش لاوصولی‌های جاری شرکت و افزایش وصولی‌ها گردیده است به شکلی که در دوره سوم سال ۸۷ تعداد پرداخت‌های غیرحضوری، یک‌میلیون و ۱۸۲هزار و ۳۸۶ نفر بوده است که این عدد در دوره اول سال ۸۸ به ۳میلیون و ۳۳۲هزار و ۲۸۰ نفر رسیده است. همچنین فراهم نمودن روش‌ها و کانال‌های پرداخت غیرحضوری و تشویق مشترکان جهت استفاده از آن، به دلیل کاهش زمان پرداخت قبوض (استفاده بهینه از زمان)، کاهش ترافیک درون شهری و آلودگی‌های تنفسی و صوتی (حفظ محیط زیست)، باعث افزایش رضایتمندی مشترکان خواهد شد.