قیمت‌ها از میان گارانتی‌های اصلی انتخاب و درج شده است. گوشی‌های بازار معمولاً با میانگین 5 الی 15 هزار تومان اختلاف قیمت به فروش می‌رسد.