قیمت سیم‌کارت صفر و کارکرده همراه اول در اولین روز از هفته جاری در پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران بدون نوسان قیمت به مشتریان عرضه شد.

به اعتقاد فعالان بازار مدتی است که خرید و فروش سیم‌کارت صفر و کارکرده همراه اول در پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران کاهش یافته و به حالت تعادل رسیده است.هم‌اکنون میانگین قیمت سیم کارت صفر با کدهای دو تا هشت به ترتیب پنج‌میلیون و ۵۰۰‌هزار ریال، چهار‌میلیون و ۷۰۰‌هزار ریال، سه‌میلیون و ۸۰۰هزار ریال، سه‌میلیون و ۸۰۰‌هزار ریال، سه‌میلیون و ۶۰۰هزار ریال، سه‌میلیون و ۴۰۰‌هزار ریال و سه‌میلیون ریال است. همچنین سیم‌کارت کارکرده همراه اول در پنج منطقه تهران با کدهای یک تا هشت به ترتیب پنج‌میلیون و ۴۰۰‌هزار ریال، چهار‌میلیون و ۵۰‌هزار ریال، سه‌میلیون و ۶۰۰‌هزار ریال، سه‌میلیون و ۱۰۰‌هزار ریال، سه‌میلیون و ۱۵۰‌هزار ریال، سه‌میلیون ریال، دو‌میلیون و ۹۵۰‌هزار ریال و دو‌میلیون و ۷۰۰‌هزار ریال است. نرخ فروش کدهای کارکرده فوق نیز به طور میانگین ۱۰۰ تا ۳۰۰‌هزار ریال بیشتر است. سیم‌کارت اعتباری دولتی با کد ۰۹۱۹ نیز ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار ریال خرید و ۶۵۰ تا ۷۵۰‌هزار ریال به فروش می رسد. کارشناسان حوزه سیم‌کارت پیش‌بینی می‌کنند، بازار سیم‌کارت همراه اول در هفته آتی در پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران با ثبات همراه باشد و بدون هیچ نوسان قیمتی در اختیار کاربران قرار بگیرد.