بر اساس یک مطالعه‌ والدین آمریکایی که در فکر خرید تلفن همراه برای کودکان خود در کریسمس امسال هستند، بیشتر این کار را به دلایل امنیتی انجام می‌دهند. در یک نظرسنجی آنلاین که از ۳۳۹ تن از والدین انجام شد، ۷۸‌درصد، خرید یک تلفن همراه برای کودکان خود را در نظر داشتند تا بتوانند در موارد اضطراری با کودکان خود در تماس باشند.

همچنین ۱۳‌درصد نیز می‌خواستند کودکانشان قادر باشند با دوستان و خانواده خود تماس برقرار کنند و تنها شش‌درصد اظهار کردند که خود کودکانشان داشتن یک تلفن همراه را از آن‌ها درخواست کرده‌اند.

یک‌درصد از والدین مورد نظرسنجی اظهار کردند که دلیل اصلی آنها برای خرید تلفن همراه سرگرمی کودکانشان است.