شرکت MC۲ که در زمینه خدمات جانبی تلفن‌همراه فعالیت می‌کند از طراحی و ساخت سیستم جدیدی برای دوربین‌های تلفن‌همراه به منظور شناسایی کد‌های رمزی خبر داد. گفته می‌شود این سرویس می‌تواند در فروشگاه‌های بزرگ و رسمی‌بسیار مورد استفاده قرار بگیرد و امکانات خاصی را برای کاربران تلفن‌همراه فراهم آورد. در طراحی و ساخت این فناوری جدید قرار است شرکت‌های مخابراتی بزرگی نظیر

Deutsche Telekom، Nokia، Qualcomm، Telefonica و O۲ و بسیاری از شرکت‌هایی که در زمینه‌ فعالیت‌های مخابراتی کار می‌کنند با یکدیگر همکاری کنند. گفته می‌شود راه‌اندازی این سرویس قرار است به صورت رسمی‌از سوی فدراسیون جهانی شبکه GSMA پشتیبانی شود. این سیستم جدید روی دوربین‌های تلفن‌همراه می‌تواند بارکد‌های اقتصادی را در حالت دو بعدی شناسایی کند و اطلاعات مربوط به محصولات که در این کد ذکر شده است را به کاربران انتقال دهد. این سرویس قرار است طی سال آینده با همکاری شرکت‌های مالی و اقتصادی، امکان خرید با استفاده از تلفن‌همراه را نیز برای مشترکان به وجود آورد.