به دنبال اعلام تصویب آیین‌نامه مبنی بر اینکه هر فرد تنها می‌تواند 9 سیم‌کارت را به نام خود خریداری کند، فروشندگان سیم‌کارت کشور این روزها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

یکی از فروشندگان سیم‌کارت در گفت‌وگو با ایسنا، دراین‌باره اظهار کرد: آیین‌نامه‌ای که به تازگی براساس آن اعلام شده است، هر فرد بیش از ۹ خط موبایل را نمی‌تواند به مالکیت خود در بیاورد، بحثی است که این روزها برای ما مشکلات متعددی ایجاد کرده و ما متوجه نمی‌شویم انگیزه تدوین چنین آیین‌نامه‌ای چه می‌تواند باشد؟
حامد کرد‌بچه افزود: شاید فردی می‌خواهد تمام سرمایه خود را سیم‌کارت بخرد. حال چه دلیلی دارد سرمایه‌گذاری او در این بخش محدود شود؟ وی ادامه داد: به دنبال تصویب این آیین‌نامه‌ ما برای کار خود مجبور شده‌ایم که هر یک از خط‌هایی را که می‌خریم به نام یکی از آشنایانمان سند بزنیم، در حالی که اگر خود ما سیم‌کارتی را تهیه کنیم و بعد‌ها آن سیم‌کارت مشکلی داشته باشد، اینکه یک سیم‌کارت فروش به کلانتری مراجعه کند، بسیار متفاوت با آن است که یک فرد معمولی با چنین مشکلاتی مواجه شود. من نمی‌دانم پیش از این مگر چه مشکلی در این زمینه ایجاد شده بود که اکنون چنین موردی تصویب شده است؟ وی همچنین عنوان کرد: شاید بهتر این باشد که موارد دیگر درست شود به عنوان مثال اکنون اگر مشترکی قبض خود را پرداخت نکند و دو دوره از آن بگذرد برای وصل کردن مجدد خط خود باید مراجعات متعددی به بخش‌های مختلفی داشته باشد تا بتواند دوباره خط خود را وصل کند. آیا اکنون رسیدگی به این موارد بهتر از وضع این نوع آیین‌نامه‌ها نخواهد بود؟