رییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری با بیان اینکه فناوری تلفن همراه به طور فزاینده‌ای کاربردی شده گفت: با توجه به رشد ۱۱۵ درصدی ضریب نفوذ این فناوری در ایران، سهم قابل توجهی از ارائه خدمات دولت الکترونیک در آینده نزدیک به دولت همراه اختصاص می‌یابد. به گزارش مهر، علی رضی با بیان اینکه تلفن همراه به عنوان یکی از کانال‌های ارتباطی دولت همراه مطرح است، اظهار کرد: بسیاری از افراد به منظورهای مختلف از این وسیله ارتباطی استفاده می‌کنند و این موضوع بستر مناسبی را برای ارائه خدمات الکترونیک دولتی به شهروندان و نیز بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها به خوبی فراهم می‌سازد. وی با اشاره به اینکه در شرایط حاضر سهم تلفن همراه در توسعه دولت الکترونیک قابل توجه نیست، چرا که خدمات زیادی روی این بستر ارائه نشده است، گفت: این سهم به سرعت می‌تواند در کشور ما افزایش پیدا کند و روند صعودی دارد. رضی افزود: اما می‌توانیم بگوییم بخش تعامل با تلفن همراه، بخش ثابت تمام خدماتی است که می‌تواند در ابتدا یا حین خدمات از طریق تلفن همراه ارائه شود. وی با اشاره به اینکه پیشرفتی که در حوزه پرداخت از طریق تلفن همراه صورت گرفته، تا کنون در حوزه اطلاع‌رسانی نداشته‌ایم، افزود: این در حالی است که بخش پرداخت مهم‌ترین بخش یک خدمات است.