معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهم ارزش افزوده صنایع پیشرفته از کل صنایع ایران کمتر از ۲ درصد است، گفت: کشور ما با در اختیار داشتن ۱ درصد جمعیت جهان فقط دو دهم درصد از صادرات محصولات الکترونیک را در اختیار دارد. به گزارش فارس،شجاعی که در همایش دیده بانی صنعت و تکنولوژی الکترونیک صحبت می‌کرد افزود: ۱۰ گروه اول محصولات صادراتی جهان ۶۶ درصد ارزش کل صادرات جهان را تشکیل می‌دهند و در این صنایع الکترونیک و تجهیزات پزشکی هم ملاحظه می‌شود؛ این در حالی است که کشور ما با در اختیار داشتن ۱ درصد جمعیت جهان فقط ۲/۰ درصد از صادرات این کد در جهان را در اختیار دارد.

در ادامه این همایش شاه میرزائی، معاون مرکز ملی فضای مجازی، صنعت الکترونیک را از مهم‌ترین صنایع جهان ارزیابی کرده و ورود کشور را به آن ناگزیر دانست. وی برخی از ناکامی‌های گذشته کشور در حوزه صنعت الکترونیک را ورود به زیربخش‌های نامناسب آن در کشور ارزیابی کرد و گفت: گسترش بخش خدمات مخابراتی می‌تواند زمینه ساز گسترش بخش تجهیزات در کشور نیز باشد.