طبق گزارش یک موسسه‌ تحقیقاتی بازار تلویزیون اینترنتی یا IPTV ظرف پنج سال آینده شاهد رشد قوی خواهد بود و شمار اشتراک‌های IPTV در سال ‌٢٠١٣ به ‌٥٧ میلیون می‌رسد که سه برابر آمار سال ‌٢٠٠٨ محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش Informa Telecoms&Media، خانه‌های دارای IPTV حدود چهار درصد از خانه‌های مجهز به تلویزیون جهان محسوب می‌شوند و تنها ‌١٤ کشور در آن زمان بیشتر از یک میلیون مشترک IPTV خواهند داشت.

به گفته‌ تحلیلگر اینفورما، بخشی از این رشد که به اعتقاد برخی تا اندازه‌ای محدود است نتیجه مستقیم ماهیت نسبتا اشباع شده بازار تلویزیون چند کاناله است که در آن تقریبا هر مصرف‌کننده IPTV از یک ارائه‌‌کننده دیگر این خدمات گرفته می‌شود. این تغییر در حال روی دادن است؛ طبق پیش‌بینی این گزارش، حدود ‌٦/١٨ میلیون خانه دارای اشتراک IPTV تا پایان سال جاری میلادی وجود خواهد داشت که نسبت به سال گذشته هشت میلیون افزایش یافته‌اند و آسیا، اقیانوسیه و اروپای غربی هر کدام سه میلیون مشترک جدید و آمریکای شمالی ‌٧/١ میلیون مشترک جدید به شمار مشترکان IPTV اضافه می‌کنند. به گفته‌ تحلیلگران اینفورما، انتظار می‌رود بیشتر رشد این بازار در آسیا و اقیانوسیه باشد. تا سال ‌٢٠١٣ آسیا اقیانوسیه ‌٢/٢٢ میلیون مشترک از کل ‌٥٧ میلیون مشترک IPTV در جهان را به خود اختصاص خواهد داد که تنها ‌١٠ میلیون از این مشترکان در چین خواهند بود و این کشور را از لحاظ بزرگ‌ترین شمار مشترک در مکان نخست قرار می‌دهد.