بازار دیجیتال- قیمت انواع کارت گرافیک و مادربورد طی هفته اخیر در بازار با کاهش مواجه بوده است.

۲۳/04/۸۷