بازار دیجیتال- سایت‌ها همواره راه یا بهتر بگوییم میان برهای خوبی برای کسب اخبار و اطلاعات هستند. سایت‌های کامپیوتری نیز که از طرف شرکت‌های تولید یا عرضه کننده تجهیزات کامپیوتری راه‌اندازی شده‌اند، کمک بزرگی در زمینه ارائه اخبار و اطلاعات به جست‌وجوگران این عرصه به شمار می‌آیند.

به همین دلیل اکثر شرکت‌ها به راه‌اندازی این سایت‌ها پرداخته‌اند.

شرکت فاره، عرضه کننده محصولات اسپارکل، لایتون و ... نیز برای راحت‌تر کردن کار مشتریان و به طور کلی کاربران رایانه سایتی راه‌اندازی کرده است که در آن اخبار و اطلاعات محصولات خود را ارائه کرده است.

کاربران رایانه می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.Fareh .com به این سایت مراجعه کرده و از تازه‌های محصولات و ... این شرکت مطلع شوند.

همچنین می‌توانید با تکمیل فرم دریافت خبرنامه، مشترک دریافت خبرنامه این شرکت شوید.