به نظر می‌رسد که در این روزها بازار سیم‌کارت‌های همراه اول با افزایش نسبی خرید و فروش روبه‌رو شده‌اند. به گزارش موبنا، پس از ثبت نام سیم‌کارت‌های اعتباری 150‌هزار تومانی و ارائه دقیق جزئیات آن، بازار سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول باز هم رونق از دست رفته خود را به دست آورد.

در این میان بازار سیم‌کارت‌های اعتباری اولیه همراه اول به دلیل کاهش خریدوفروش همچنان با رکود مواجه است. سیم‌کارت‌های صفر کدهای «۲»، «۳»، «۴»، «۵»، «۶»، «۷» و «۸» در پنج منطقه تهران به ترتیب به بهای پنج‌میلیون و ۱۰۰‌هزار ریال، سه‌میلیون و ۷۵۰هزار ریال، سه‌میلیون و ۱۵۰هزار ریال، سه‌میلیون و ۱۰۰‌هزار ریال، سه‌میلیون و ۱۰۰هزار ریال، دو‌میلیون و ۸۵۰‌هزار ریال و دو‌میلیون و ۷۵۰هزار ریال به فروش می‌رسد. در همین حال سیم‌کارت کارکرده کد «۱» نیز تا سقف پنج‌میلیون و ۴۰۰‌هزار ریال در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و سیم‌کارت کارکرده کدهای «۲»، «۳»، «۴»، «۵»، «۶»، «۷» و«۸» نیز با قیمت سه‌میلیون و ۸۵۰‌هزار ریال، سه‌میلیون و ۱۰۰‌هزار ریال، دو‌میلیون و ۴۰۰‌هزار ریال، دو‌میلیون و ۳۵۰‌هزار ریال، دو‌میلیون و ۳۰۰‌هزار ریال، دو‌میلیون و ۳۰۰‌هزار ریال و دو‌میلیون و ۱۵۰هزار ریال به فروش می‌رسد.