بر اساس آمار جدید، کاربران آمریکایی با بیش از ۲۸ ساعت زمان اتصال به اینترنت در ماه، بیش‌تر از سایر کاربران جهان در اینترنت زمان سپری می‌کنند. به گزارش «ایسنا»، آمریکا با متوسط کاربرانی که در طول ماه ژانویه سال ۲۰۰۸ تقریبا در روز یک ساعت را به گشت و گذار در اینترنت پرداخته‌اند، در زمینه میزان زمان سپری شده توسط کاربران در اینترنت پیشتاز است؛ به طوری که آمریکایی‌ها دو برابر بیش‌تر از کاربران اینترنتی سوئیس و اتریش در اینترنت وقت می‌گذرانند.

این آمار که توسط نیلسن آنلاین گرد‌آوری شده نشان می‌دهد که دیگر کشورهای جهان هنوز به این اندازه به وب گسترده جهانی دلبستگی نیافته‌اند.

اروپا از نظر میزان زمان سپری شده توسط کاربران در اینترنت از آمریکا عقب است و در آن فرانسه با میزان زمان اتصال به اینترنت کمتر از ۲۰ ساعت پس از آمریکا و اسپانیا با متوسط کاربرانی که زیر ۱۹ ساعت زمان در اینترنت سپری کرده‌اند و انگلیس با ۱۸ ساعت زمان سپری شده در اینترنت، پس از فرانسه قرار دارند.