فروشندگان سیم‌کارت در پنج منطقه تهران، از کاهش خرید سیم‌کارت‌های همراه اول خبر می‌دهند.

فروشندگان پیش‌بینی می‌کنند قیمت تمامی کدهای همراه اول طی چند روز آینده با کاهش چشمگیری روبه‌رو شود. هم‌اکنون به شکل میانگین سیم کارت صفر کدهای «۲»، «۳»، «۴»، «۵»، «۶»، «۷» و «۸» به ترتیب به بهای پنج میلیون ریال، سه میلیون و ۹۰۰هزار ریال، سه میلیون و ۱۵۰هزار ریال، سه میلیون و ۲۰۰‌هزار ریال، سه میلیون و ۱۵۰‌هزار ریال، دو میلیون و ۸۵۰‌هزار ریال و دو میلیون و ۸۰۰‌هزار ریال خریداری می شود و با افزایش قیمت ۱۰۰ تا ۲۰۰‌هزار ریالی نسبت به قیمت، خرید به فروش می‌رسد. در همین حال سیم کارت کارکرده کد «۱» تا سقف پنج میلیون و ۵۰۰‌هزار ریال به فروش می‌رسد. سیم‌کارت کارکرده کدهای دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت در پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران به ترتیب به بهای چهار میلیون ریال، سه میلیون و ۱۵۰‌هزار ریال، دو میلیون و ۵۵۰‌هزار ریال، دو میلیون و ۵۰۰‌هزار ریال، دو میلیون و ۴۰۰‌هزار ریال، دو میلیون و ۳۵۰‌هزار ریال و دو میلیون و ۲۰۰‌هزار ریال فروخته می‌شود.