هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، معادل ریالی مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار از محل جزء (ح) بند ۲ قانون بودجه ساله ۱۳۹۰ کل کشور برای حمایت از فناوری‌های نوین اختصاص داد. به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، معادل ریالی مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار از محل جزء (ح) بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور برای حمایت از فناوری‌های نوین اختصاص داد. بر اساس این مصوبه، ۵۰۰ میلیون دلار از این اعتبار به صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری‌های نوین و ۳۰۰ میلیون دلار آن به سازمان فضایی ایران تخصیص داده خواهد شد. یادآور می شود، بر اساس جزء (ح) بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، مقرر شده است که یک میلیارد دلار از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند (۱) بودجه قبل از واریز به حساب ذخیره‌ارزی به صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری های نوین اختصاص یابد. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.