شرکت نیسان طرح خودرویی را ارائه کرده است که می‌تواند به صورت خودکار و با هدایت گوشی هوشمند راننده حرکت کرده و به صورت خودکار پارک کند. این خودروی سه سرنشینه برقی با نام Pivo ۳ EV می‌تواند با یک تماس تلفنی از گوشی هوشمند راننده به سوی او حرکت کند.‌این خودرو همچنین از تکنولوژی به نام AVP برخوردار است که به راننده امکان می‌دهد بدون نیاز به جست‌وجو نقطه‌ای مناسب را برای پارک کردن یافته و سپس خودرو به صورت خودکار در آن نقطه پارک خواهد کرد.

طرح نمایشی‌این خودرو برای اولین بار در نمایشگاهی در دفتر مرکزی نیسان در یوکوهامای توکیو رونمایی شده است. به گفته نیسان ‌این خودرو برای رانندگی در محیط‌های شهری بسیار مناسب بوده و بدنه کوچک و سه متری آن می‌تواند به راحتی در فضاهای مختلف به ویژه در دوربرگردان‌ها حرکت کند. بر اساس گزارش گیزمگ، قرار است‌این خودرو برای تولید انبوه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تایید برای مصرف عمومی‌به تولید انبوه برسد، با ‌این همه به نظر نمی‌آید ‌این خودرو را بتوان تا سال ۲۰۱۶ یا ۲۰۱۷ در خیابان‌های کشوری به جز ژاپن مشاهده کرد.