نرم‌افزار جامع «ثبت اطلاعات تولید‌کنندگان تجهیزات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات» راه‌اندازی شده است. به گزارش ایسنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای حمایت از تولید‌کنندگان تجهیزات مخابراتی و ارتباطی، نرم‌افزار جامع ثبت اطلاعات شرکت‌های تولید‌کننده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر روی پایگاه اینترنتی خود راه‌اندازی کرده است. بر این اساس تولید‌کنندگان تجهیزات مخابراتی وارتباطی می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی www.cra.ir اطلاعات مربوط به تولیدات خود را ثبت کنند. این اطلاعات، پس از ثبت، دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل شده و در قالب برنامه‌های حمایتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار می‌گیرند.