حجم تجارت بازار شبکه جهانی اطلاعات ۵هزار میلیارد دلار است

امروز وزارت صمت صنعت‌دار شده و این اشتباه است؛ وقتی وزارت صمت صنعت‌دار می‌شود رقیب بخش خصوصی می‌شود درصورتی‌که باید صدای بخش خصوصی باشد. مشاور وزیر و رئیس پارک فاوا بیان کرد: بخش خصوصی ما مشکلاتی دارد؛ اول اینکه در کشور کار نیست و پروژه گرفتن گرفتاری دارد. بخش خصوصی نمی‌تواند بر اساس توانایی واقعی خود کار بگیرد. اگر کار بگیرد، نیرو ندارد اگر هم بخش خصوصی کار را اجرا کند و نیرو هم پیدا کند پول و هزینه آن پرداخت نمی‌شود. باید کمک کرد تا این مشکلات حل شود. به این سه مشکل مسائل جانبی از جمله خصومت بیگانگان و غرب به ما اضافه می‌شود. مشکل غرب با جمهوری اسلامی نیست، بلکه با ایران است. صدیق ادامه داد: البته خودمان در کشور هم سیاست‌های غلط را ایجاد می‌کنیم و به دشمن فرصت استفاده می‌دهیم.

ما در برخی موارد خطا کرده‌ایم. حجم بالایی از نیروی انسانی بیکار در کشور وجود دارد اینها را باید آموزش دهیم تا اگر نیرویی رفت جایگزین کنیم. آموزش‌ها باید فقط مهارتی و تکنیکی باید باشد. مشاور وزیر و رئیس پارک فاوا با اشاره به دستورالعمل آموزش فریلنسر در کشور بیان کرد: در این آموزش هدف تربیت کاربر فریلنسر است و فرد آموزش‌دیده می‌تواند پایگاه داده را اداره کند. در آیین‌نامه این موضوع یک مشکلی اساسی وجود دارد و این آیین‌نامه باید تقویت شود. صدیق با بیان اینکه به شبکه ملی اطلاعات اعتقاد دارم، تصریح کرد: حجم بازار شبکه جهانی اطلاعات ۵هزار میلیارد دلار است. ما یک درصد جمعیت جهانیم و سهم یکدرصدی ما در این بازار ۵۰میلیارد دلار است. با دلار ۴۰هزار تومانی ۲۰۰۰همت است و اکنون این مقدار ۲۰۰همت است. شبکه ملی اطلاعات برنامه اصلی دولت سیزدهم است.