برای استفاده از این سیستم کافی است کاربر انگشت خود را جلوی دوربین و فلاش موبایل قرار دهد و از آن ویدئویی ثبت کند. یک الگوریتم یادگیری عمیق می‌تواند سطح اکسیژن خون را بر اساس ویدئو ضبط شده رمزگشایی کند. محققان این فناوری را روی ۶ داوطلب ۲۰ تا ۳۴ ساله آزمایش کردند. روی انگشت هر شرکت‌کننده یک اکسیمتر استاندارد نصب شده و در مرحله بعد انگشت دیگر وی در همان دست در مقابل دوربین و فلاش موبایل قرار گرفت. سپس دوربین ویدئویی ضبط کرد. با هر ضربان قلب، خون تازه در بخش‌‌هایی که فلاش دوربین روشن کرده بود، جریان می‌‌یافت. دوربین میزان جذب نور توسط خون را در هریک از ۳ کانال رنگی قرمز، سبز و آبی اندازه‌گیری کرد. در مرحله بعد اندازه گیری‌‌های به دست آمده به یک مدل یادگیری عمیق ارائه شدند. در مدت ۱۵ دقیقه هر شرکت‌کننده ترکیبی کنترل شده از اکسیژن و نیتروژن را تنفس کرد تا سطح اکسیژن خود را کاهش دهد. نتایج این تحقیق نشان داد موبایل در ۸۰‌درصد مواقع کاهش اکسیژن خون را به درستی نشان می‌‌داد. محققان امیدوارند تا با آزمایش الگوریتم روی افراد بیشتری تحقیقات خود را ادامه دهند.