این سه کشور در یک گزارش مشترک اعلام کرده‌اند شش شرکت بزرگ تهیه‌کننده محتوا حدود ۵۵ درصد ترافیک اینترنت را به خود اختصاص داده‌اند. در بخشی از سند مذکور آمده است: این ترافیک هزینه‌های خاصی را در زمینه ظرفیت برای اپراتورهای مخابرات اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند. این درحالی است که اپراتورها هم‌اکنون سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش‌های پرهزینه شبکه مانند۵G انجام داده‌اند. همچنین این سه کشور اروپایی خواستار آن هستند که شبکه‌های مخابراتی اتحادیه اروپا و تهیه‌کننده بزرگ محتوای آنلاین سهم خود از هزینه‌های شبکه را پرداخت کنند.  طبق تحقیقی که گروه لابی‌گری شرکت‌های مخابراتی به نام ENTO انجام داده، اگر شرکت‌های بزرگ فناوری سالانه ۲۰ میلیارد یورو به تامین هزینه‌های شبکه کمک کنند، این روند ۷۲ میلیارد یورو به ارتقای اقتصاد اتحادیه اروپا کمک می‌کند.