این مبلغ معادل هزینه ۲ روز از سرویس ماهانه‌‌ای است که آنها پرداخت می‌کنند. همچنین این شرکت تصمیم دارد ۲۰۰میلیون ین دیگر نیز به تمام ۸۹/ ۳۵میلیون مشتری خود -از جمله افرادی که غرامت مورد قبل نیز به آنها تعلق می‌‌گیرد- بپردازد. مبلغ مذکور از صورت‌حساب ماهانه مشتریان پس از ماه سپتامبر کسر می‌شود. ماکاتو تاکاهاشی مدیر KDDI در این‌باره می‌گوید: یک اپراتو وظیفه دارد شبکه ارتباطی مورد نیاز برای ارائه سرویس‌های با ثباتی را که به حفظ زیربنای اجتماعی کمک می‌‌کنند، فراهم کند و ما با این نوع رویدادها خیلی جدی برخورد می‌کنیم. مبلغ ۲۰۰میلیون ین براین اساس محاسبه‌شده که متوسط بازپرداخت برای کاربرانی که هنگام برقراری تماس صوتی با اختلال روبه‌رو شده‌اند، به ازای هر روز ۵۰ ین باشد. به گفته تاکاهاشی اختلال شبکه ۳ روز طول کشید و شرکت مخابراتی ۵۰ ین اضافی نیز به‌عنوان عذرخواهی به کاربران، اضافه پرداخت کرده است.