مقررات جدید به دولت جاستین ترودو، نخست‌وزیر لیبرال کانادا قدرت بیشتری برای ایمن کردن سیستم‌های مخابراتی کشور در برابر تهدیدهای امنیت سایبری می‌دهد.  مندیچینو گفت: مقررات جدید به هر دو بخش دولتی و خصوصی برای حمایت بهتر از خود در برابر حملات سایبری کمک خواهد کرد.  دولت کانادا اعلام کرد شبکه‌های سریع‌تر مانند ۵G کمک کرده‌اند بخش‌های زیرساخت حیاتی کانادا، اتصال و یکپارچگی بیشتری پیدا کند، اما در برابر اشکال جدید تهدیدهای سایبری، آسیب‌پذیرتر شده‌اند.  یک مقام ارشد کانادایی گفت: وقایع هک رو به رشد است، اما کمتر گزارش می‌شوند زیرا شرکت‌ها تحت قوانین فعلی ملزم نشده‌اند وقوع حملات سایبری را گزارش کنند. لایحه سی-۲۶ هنوز مورد بحث قرار نگرفته و تصویب نشده است، استفاده شرکت‌های مخابراتی از محصولات یا خدمات تامین‌کنندگان پرخطر را ممنوع می‌کند.