علی کریمی فیروزجایی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، بیانیه ۱۸۰ نماینده مجلس در مورد برخورد با لجام‌گسیختگی فضای مجازی را قرائت کرد. متن بیانیه به این شرح است: از دولت و دستگاه قضایی انتظار داریم، رسیدگی به یورش بی‌امانی که با سوءاستفاده از امکانات فضای مجازی و اشاعه انواع هتاکی، افترا، اکاذیب علیه مقدسات و اعتقادات، فرهنگ و ثبات اجتماعی انجام می‌گیرد را موکول به تصویب قانون حمایت از کاربران نکنند و با اتکا‌ به وظایف ذاتی خود در جلوگیری از این تجاوز به حقوق عمومی اقدام نماید.»