به گزارش مهر به نقل از زددی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نت، منابع مطلع می‌گویند تا دو سال آینده درگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نصب سیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارت از روی گوشی‌های آی‌فون حذف می‌شوند و خدمات سیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارت‌مجازی جایگزین سیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فیزیکی می‌شود. اگر صحت این خبر تایید شود مهم‌ترین تحول سال‌های اخیر در زمینه تولید سیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارت رقم خورده است. گفته می‌شود مدل بدون درگاه سیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارت فیزیکی آی‌فون در سپتامبر سال۲۰۲۲ از راه می‌رسد و این زمانی است که اپل برای عرضه مدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف آی‌فون‌۱۴ برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کرده است. هنوز مشخص نیست قرار است سیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارت از روی کدام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یک از مدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آی‌فون‌۱۴ حذف شود. به هر حال تردیدی وجود ندارد که اگر حذف سیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارت فیزیکی همزمان با عرضه آی‌فون‌۱۴ رخ ندهد در سال ۲۰۲۳ و در آی‌فون‌۱۵ شاهد چنین رویدادی خواهیم بود.